A Tear In The Open Songtext - Tiësto

A Tear In The Open - Tiësto

Gura mise tha fo éislean
Moch sa mhaduinn is mi g'éirigh

Sèist: Ò hì shiùbhlainn leat
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Ailein Duinn, ò hì shiùbhlainn leat

Translation

How sorrowful I am
Early in the morning rising

Chorus (after each verse): Ò hì, I would go with thee
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Brown-haired Alan, ò hì, I would go with thee
(repeated several times)


Video: A Tear In The Open von Tiësto

Teilen

Zeige deinen Freunden, dass dir A Tear In The Open von Tiësto gefällt:

Kommentare